MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı: LA LOCA KOZMETİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Satıcı’nın Açık Adresi: Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Blv. The Residence The Residence C Blok No: 7 C İç Kapı No: 191 Başakşehir/ İstanbul

Satıcı’nın Telefonu: +905383858108

Satıcı Mersis veya Vergi Kimlik No: 0607-0814-0760-0001 Satıcı

E-Posta Adresi : hello@glamtherapytr.com

Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: Mng Kargo

glamtherapytr.com Çağrı Merkezi: +905383858108

Platform: glamtherapytr.com alan adlı web sitesi

glamtherapytr.com E-Posta Adresi: hello@glamtherapytr.com, glamtherapytr@gmail.com

ALICI

Adı – Soyadı : …

Adresi : …

Telefon : …

E-Posta : …

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.2 La Loca Kozmetik Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, işbu Sözleşme’de:

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “aracı hizmet sağlayıcı” olduğu hallerde “Glam Therapy Tr”;

işbu Sözleşme konusu mal ve hizmetin satıcısı olarak hareket ettiği hallerde ise “Satıcı” olarak adlandırılacaktır.

2.3 İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Doğuş Planet’e ait glamtherapytr.com alan adlı web sitesinden (“Websitesi” veya “Platform”) Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

2.4 İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Glam Therapy Tr ile akdetmiş oldukları Websitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecektir. Taraflar işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında, Glam Therapy Tr’nin yalnızca aracı hizmet sağlayıcı olduğu hallerde, Glam Therapy Tr’nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Glam Therapy Tr’nin doğrudan Satıcı olduğu hallerde ise, işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında Glam Therapy Tr Satıcı sıfatıyla taraf ve sorumlu olacaktır.

 3. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

Ürün Kodu Ve AdıAdetSatıcı UnvanıBirim FiyatıBirim İndirimiKuponPuanToplam Satış TutarıVade FarkıKDV Dahil Toplam Tutar
          

 3.1 İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 3.2 Kargo hariç toplam ürün bedeli: 000.00 TL

Kargo Ücreti: 0.00 TL

Kargo Dahil Toplam Bedeli: 000.00 TL

Ödeme Şekli ve Planı: Kredi Kartı ile 1 ay 000.00 TL aylık ödeme / KDV Dahil 000.00 TL

Alınan Vade Farkı: 0.00 TL

Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: % 0.00

3.3 Teslim Şartları:

… in sevkiyatına Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesini takiben 2 iş günü içinde başlanacaktır.

Teslimat Adresi: …

Teslim Edilecek Kişi(ler): …

3.4 GLAM THERAPY TR’NİN ARACI HİZMET SAĞLAYICI OLDUĞU HALLERDE, SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, GLAM HERAPY TR TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN/HİZMETİN BEDELİNİ GLAM HERAPY TR’YE ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

 4. MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

5. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

5.1 Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Platform’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

5.2 Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

5.3 Malın teslimine ilişkin Satıcı ile Alıcı’nın diğer yükümlülükleri işbu Sözleşme kapsamında ilgili maddelerde düzenlenmektedir.

6. ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1 Alıcı, Platform’da yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2 Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Platform’da yer alan Hesabım>Ürün Sorularım üzerinden ulaştırabilirler.

6.3 Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

6.4 Alıcı, işbu Sözleşme’de belirlenen ve Satıcı tarafından belirtilen taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı’nın sorumlu olmayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

6.5 Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Glam Therapy Tr’ye / Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

6.6 Satıcı, Alıcı’nın Platform’dan duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği ürün adetlerine kısıt getirebilir. Alıcı’nın Platform’dan yapılan duyurularda belirtilen adedin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı bu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde Glam Therapy Tr ve/veya Satıcı’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 7. SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1 Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden

7.2 Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim

7.3 Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade etmekle yükümlüdür. İlgili mevzuat çerçevesinde, malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul

7.4 Alıcı’nın Sözleşme konusu mal veya hizmetin üçüncü bir kişiye teslimini talep etmesi halinde, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

7.5 Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya

7.6 Satıcı, malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

8. GLAM THERAPY TR’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

8.1 Glam Therapy Tr’nin işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin doğrudan Alıcı’ya satışını yaptığı hallerde, işbu Sözleşme’de yer alan Satıcı’nın Beyan ve Taahhütleri geçerli olacak olup, Satıcı’ya yapılan tüm atıflar Glam Therapy Tr’ye yapılmış sayılacaktır. Glam Therapy Tr bu hallerde, işbu Sözleşme’ye Satıcı sıfatıyla taraf ve sorumlu olacaktır.

8.2 GLAM THERAPY TR’NİN ARACI HİZMET SAĞLAYICI OLDUĞU HALLERDE, GLAM THERAPY TR İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NİN TARAFI OLMADIĞINDAN, SÖZLEŞME KAPSAMINDA ALICI VE SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ İLE İLGİLİ, AKSİ MEVZUATTA DÜZENLENEN HALLER HARİÇ OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU VE TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR.

9. CAYMA HAKKI

9.1 Alıcı, hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

9.2 Cayma hakkının süresinin belirlenmesinde başlangıç tarihi olarak şunlar esas alınır:

a) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

b) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün.

 9. 3 Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi

 9.4 Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

 9.5 Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde mutat kullanım sınırları içinde kalmak suretiyle kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

 9.6 Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Aksi halde iade kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanacak olup; Satıcı, iade kargo bedelinden sorumlu değildir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli Satıcı’ya Ancak, Alıcı’ya teslim edilen malın ayıplı olması halinde, Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu değildir.

 9.7 Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde, Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya veya aracı hizmet sağlayıcı olarak Doğuş Planet’e yaptığı tüm ödemeler Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade

 9.8 Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

 Alıcı’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili ürünün iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.

 9. 9 Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda varsa, yan sözleşmeler de kendiliğinden sonra erer. Satıcı ve/veya Aracı Hizmet Sağlayıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.

9.10 GLAM THERAPY TR’NİN ARACI HİZMET SAĞLAYICI OLDUĞU HALLERDE, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NİN TARAFI OLMADIĞINDAN ALICI’NIN, GLAM THERAPY TR’E KARŞI CAYMA HAKKI YOKTUR VE MEVZUATTA AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİKÇE, GLAM THERAPY TR’DEN BEDEL İADESİ VEYA ÜRÜN DEĞİŞİMİ TALEP EDEMEZ. GLAM THERAPY TR’İN SATICI OLDUĞU HALLERDE, GLAM THERAPY TR İŞBU SÖZLEŞME’DE SATICI’YA ATFEDİLEN BEYAN VE TAAHHÜTLER İLE BAĞLI OLACAKTIR.

 10. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler).

b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri)ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ı) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.

 11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1 Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya Glam Therapy Tr’nin aracı hizmet sağlayıcı olduğu durumda Glam Therapy Tr üzerinden iletecektir. Şikayetin Glam Therapy Tr’ye iletilmesi halinde Glam Therapy Tr sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

11.2 İşbu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

12. MAL/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya Glam Therapy Tr tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

13. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

14. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

14.1 İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Platform’da yer alan Hesabım sayfasından veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.

14.2 Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Platform’da yer alan Hesabım sayfası üzerinden, Glam Therapy Tr Çağrı Merkezi’ni arayarak, yukarıda belirten e-posta adresinden veya Platform’daki canlı destek alanından ulaştırabilir.

14.3 Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Glam Therapy Tr’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. YÜRÜRLÜK

15 (on beş) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.